شگفتانه‌های پی‌در‌پی

نمیدونی تا کجا میره!

- فقط چی؟
+ فقط به جای ده میلیون باید پنجاه میلیون میاوردی. انگار تو باغ نیستی! دلار تو این دو سه روز، کشیده بالا.

ریاضیات گسیخته/۱: فرمول جا شدن در خانه های ۲۵ متری

وقتی که پندی بهتر داده می شود

لاک پشت و خرگوش (نیوورژن)

خرگوش جواب داد: «میخوام استراحت کنم تا لاک پشت بیاد و به آرامی از کنارم رد بشه و من پند و اندرز بگیرم که آهسته و پیوسته رفتن بهتر از تند رفتنه.» کفتار دیگر گفت: «پولش رو بده. هر کار میخوای بکن.»

اجاره خونه