۱۲:۲۷ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۱۹

یک هفته از یک کارمند

هیولای کارتی

وقتی آن نصف دیگر کارت داشت از دستگاه بیرون می آمد، خدا را شکر کردم که آن هفت هشت میلیون نفری که برای کارت ملی ثبت نام نکرده اند، ثبت نام نکرده اند

۸:۴۲ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۱۹

گیر مشکوک آشنا به گاندو