تقدیم مدال سگی

خبرکش

وام فرار

گنج‌زاده نه تنها در رشته کاراته مدال طلا آورده بود، بلکه باعث بازماندن حریف عربستانی‌اش از عنوان قهرمانی هم شده بود. عربستان سعودی خودش را کشته بود تا بعد از ۱۲۵سال یک مدال طلا بگیرد!

دادخواهی به سبک ارواح

الواح ارواح

در بین سرخپوستان آنجا دوستانی داشتم که اگر می خواستم حاضر بودند کل قاره آمریکا را با مخلفاتش به نامم کنند...

رونمایی از جدیدترین نظریه اقتصاد مقاومتی

آجر پرت کن دلاور!

می‌توان با یک شرکت ساختمانی قرارداد بست و آجرهای موردنیازشان را به طبقات مختلف پرتاب کرد. درآمد حاصله به فدراسیون فوتبال کمک بلاعوض شود.