ادامه تئوری‌های نشریه صدا

صدای چی بودی تو؟

اگر باز بودن آغوش ژاپن در برابر بمب‌های اتمی آمریکایی یک راهبرد بلند مدت توسط ژاپنی‌ها بوده باشد، این بمباران چه ایرادی داشته است؟...

سلاح‌های اهدایی ارتش به پلیس آمریکا

ضدنژادپرستی ممنوع!

نارنجک‌انداز ۶ تیری: کاربرد خاصی ندارد و صرفا برای تمیز کردن مسیر عبور و مرور رئیس‌جمهور استفاده می‌شود.

گزارشی بیطرفانه

ایالت متحده روز به روز قوی‌تر از دیروز

. تماشای شعله‌های آتش لذت بسیار بالایی دارد. به طوری که ادیسون هم هنگام سوختن آزمایشگاهش بدون نگرانی به تماشای این منظره زیبا نشسته بود.

عادی سازی

دام‌ها رامند و راضی، شیر خوبی می‌دهند
روی گردن‌ها اگر باشد فشاری، عادیست