برجام زدگی توسط نشریه اصلاح‌طلب صدا

تئوریزه نمودن ذلت

مصاحبه با رئیس جمهور صربستان

عقلانیت دماغی!

- احسنت!
+ احسنت نمیخوام‌. من وقتی منافع ملتم اقتضا کنه، حاضرم یک ساعت حتی دماغم رو نخارونم. چنان که نخاروندم.
...

ادامه تئوری‌های نشریه صدا

صدای چی بودی تو؟

اگر باز بودن آغوش ژاپن در برابر بمب‌های اتمی آمریکایی یک راهبرد بلند مدت توسط ژاپنی‌ها بوده باشد، این بمباران چه ایرادی داشته است؟...

سلاح‌های اهدایی ارتش به پلیس آمریکا

ضدنژادپرستی ممنوع!

نارنجک‌انداز ۶ تیری: کاربرد خاصی ندارد و صرفا برای تمیز کردن مسیر عبور و مرور رئیس‌جمهور استفاده می‌شود.