گزارش کاریکاتور

دزدان دریایی

سپاه پاسداران با انجام عملیات هلی بورن بر روی عرشه کشتی راه این سرقت دریایی را سد کرده و امریکا را ناکام گذاشت. این خبر سوژه ی کاریکاتوریست های ایرانی شد و هرکدام این ناکامی را به شکلی به تصویر کشیدند

عملیات اتمام بزن در رو

طنز روز | ویز ویز

15:20: پیام مخابره شده از سوی ناوشکن ایرانی: داداش ما در حال عملیات هستیم زیر دست و پا نباش!

در بندِ بند!

محبوب دل‌های آمریکایی