گفتگو با ناجی امریکایی یک گوزن

شما محیط‌بانی یا من؟

+ پس شما اگر النگوی خانم‌تان به دستش تنگ شود چکار می‌کنید؟ دستش را می‌برید یا النگو را؟
- همین دیگر. اگر معضل ازدواج جوانان حل می‌شد، حالا من هم بلد بودم چکار کنم.

خر تو گِل

مدال جنایت

گفتگوی خانواده سربازان آمریکایی کشته شده در افغانستان با اشرف غنی

طنز روز| چرا انقدر دورید؟

همسر من اینهمه راه اومد تا افغانستان و روی چندتا مجلس عروسی بمب ریخت، حداقل هفت تاش رو من خبر دارم! بعد دریغ از یه پرس جوجه که بهش بدن! این درسته؟