آب نیست، حتّی کمش هم نیست

چند خبر کوتاه از سال ۱۴۶۰

محقّقان ایرانی توانستند راهی برای تصفیه و تبدیل اشک انسان به آب آشامیدنی دست پیدا کنند. در همین راستا از ابتدای ماه آینده شهروندان موظّفند قطرات اشک خود را در بطری‌هایی که به همین منظور تولید شده، جمع‌آوری کنند و در اختیار بانک ملّی اشک و عرق قرار دهند.

راه راه ۲۰۰

بحران آب

چگونه بحران آب را مدیریت کنیم؟

قبل از هر چیز قلی خان دلال را بلاک کنید!

متاسفانه بحران آب، به دلیل سهولت خرید آب‌ معدنی همیشه مورد غفلت واقع شده است، چه برسد به حالا که داریم آب معدنی را وارد هم میکنیم. یک ضرب المثل مدیریتی هست که می‌گوید: «تا وقتی که می‌توانیم وارد کنیم، مگر عقلمان کم است که برویم و درستش کنیم؟»