تبلیغات+ سلبریتی اضافه

قسمت دوم بیلبورد: با بوم بوم که روغن عوض نمی کنن!

قسمت اول بیلبورد: مگه کلیسیم مزه داره؟

پست پست پست مدرنیسم

عرض ادبی

فردوسی گفت: همچنان پیام بازرگانی است که. سعدی گفت: آره دیگه حکیم. صدای سهراب از تلویزیون به گوش می‌رسید: «می­دونم دیگه هیچ آبی گل نمی­شه، وقتی تو هستی نگران نیستم، کاش دنیا پر می­شد از آب‌تصفیه‌کن‌های سپهر».