رد پای شوخ‌طبعی ایرانی در شعارهای انقلابی(۲)

برای شاهنشاه آفتابه بیاورید

«من مرغ طوفانم» مثلا:
«ناله‌های مرغ طوفان، عروعر گردیده است. از نفیر توپ و تانکش، گوش کر گردیده است.»

دلنوشته های نکبتی از کرونا

ایران جیو شمال جیو

چند سرخ پوست پیام داده اند دود را دیده اند و فردا به کمک ایران می شتابند. مرسی که هستی شوکت خانوم!

در میان صف معترضان رژیم

طومار پیچیده

بعد از پیچیده شدن طومار رژیم، می‌خواید چیکار کنید؟

می‌رم خونه و خستگی صف رو برطرف می‌کنم.

پروفسور چین شان مینکو اهل چین

!Let’s go America

Subject: America is very good place! Come here now!
آمریکا خیلی جای خوبیه، همین الان بیاید اینجا!
Hi guys!
سلام بچه ها!
I am professor chinshanminko from china & I have lived in New York since 1962.
من پروفسور چین شان مینکو اهل چین هستم و از سال 1962 در نیویورک زندگی می‌کنم.