پیشخند ۲۲دی ماه ۱۴۰۰

مگه هنوز کسی بالای خط فقر مونده؟

۱۰۰ هزارتومان افزایش برای همه کارمندان بدون تبعیض!

چگونه ثروتمند شویم

راه های دور زدن خط فقر

الان هم که حداقل دستمزد ماهانه، 1.835.426 تومان است! حالا روزی دوساعت هم بیشتر اضافه کاری کنید و پاداش و مزایا را هم که حساب کنید، همان ماهی دو و نیم را می توانید در بیاورد و خودتان را بالای خط فقر قرار دهید.

پزشکان،زیر خط فقر

پژوهشی در باب مکان نمای فقری

نقطه چین فقر

با این حساب این قشر شش و هفتاد و پنج صدم خط، زیر نقطه چین خط معمول فقر خود هستند .
عنوان