بخند

خنده را توی سینه حبس نکن
شده با زور با فشار بخند

خنده خانوادگی در ایام پساکرونا

تخم شترمرغ در کیسه ماست

محمدرضا شهبازی مجری مراسم در ابتدای صحبت‌های خود از دلتنگی عوامل برگزار کننده نطنز در این بیست و دو ماه و علل عقب افتادن آن گفت و قول داد با توجه به کثرت سوژه‌ها و اتفاقات در ایام غیبت نطنز، مراسم تا قبل از دوازده شب به پایان برسد

پیشخند| شوخی با پیشخوان روزنامه ها

تا ۱۴۰۰

مرغ همچنان حوالی ۳۰ هزارتومان پر می‌زند.
- به مرغ گفتن پرواز کن، گفت من مرغم. گفتن قیمت تو بیار پایین، بال زد و رفت.

پیشخند| شوخی با پیشخوان روزنامه ها

ول گردی در مریخ

سرما در آمریکا جان ۴۰ نفر را گرفت. میلیون ها نفر آب و برق ندارند.
- اونوقت دانشمندان ناسا دارن تو مریخ ول میگردن.
عنوان