۱۲:۰۲ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۲۶

خاطره‌نگاری در یک دایره مهم در اداره کار

خندوانه‌ی کاری

با برچسب شبرنگ دار و فونت نستعلیق رویش اسم اداره را نوشته بودند: اداره بیخیال کردن مردم از پیدا کردن کار. خیلی کیف کردم. برای همین گفتم کارمندان صندلی ها را مثل خندانه در سالن انتظار بچیندد و جلوی متقاضیان پانتومیم بازی کنند.

۸:۳۴ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۱۷

انتقادپذیرها

۱۲:۳۱ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۰۹

وضعیت کاخ سفید در اول دیماه پارسال

بستنی عروسکی

به به رئیس و وزیر خوب باهم خلوت کردید! چی شده باراک؟ به منم بگو؟ باز با کسی تلفنی حرف زدی؟!

(اوباما درحالیکه دارد دکمه های گوشی ژاپنی را قورت میدهد به روزنامه روی میز اشاره میکند)

میشل اوباما: چی نوشته؟! امضای کری... (او هم از شدت خنده پایه میز را گاز میگیرد)

۹:۰۷ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۱۸

دلقک بازی

۱۰:۵۷ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۰۹

خودگویی و خودخندی