کنفدراسیون فوتبال سعودی

سلفی شب کریسمس!

برش‌هایی یک دست از زندگی یک سلبریتی‌ وطن‌پرست

آفتاب‌پرست کی بودی تو؟

این میز رو برای چهارمین سالگرد ازدواجم با شوهر پنجمم چیدم. بعضیا پرسیده بودن لباستو از کجا گرفتی؟

بلک فرایدی ما و بلک فرایدی اونا

شام آخر

تازه هر وقت یه جا صف میبینی میگی باز این جهان سومی‌ها رو مثل گوسفند به صف کردن تا قربونیشون کنن!