روایت هفته

از بوی فساد اخوی‌ها، پیف پیف!
گفتید مبارزه ولی با but و if
اول تو بیار دامنت را اسحاق!
تا پاک شود فوری و عالی، سیف سیف!

ضمانت در گذر تاریخ

امضای سیبیلی

پس از آن همه سیبیل و سیبیل کشی، ضمانت‌ها بر اساس ظواهر صورت گرفت بدین شکل که هر چه ابرو کلفت‌تر و خفن‌تر، ضامن‌تر! به این دسته از افراد سیبیل خان گفته می‌شد. که همه شهر و حتی کشور بر سر آن‌ها قسم می‌خوردند.

بخشی از مکالمات در دوران پیاپولشویی

تسلیم نهادهای گنده بین المللی در برابر اراده ی ما!

همانطور که در جریان هستید با تلاش مسئولین، یکی از نهادهای مالی بین المللی مقابله با پولشویی هم تسلیم ملت ایران شده و قرار شده ما را عجالتاً یک سال در لیست این فقره از تحریم ها(تحریم های مربوط به حمایت از تروریسم و پولشویی و این حرفها) نگه دارند تا بدخواهان قشنگ تراکنش های مالی ما را نگاه کنند و مطمئن شوند که از تروریست ها حمایت مالی نمی کنیم.
حالا به بخشی از مکالمات در دوران پساپولشویی توجه بفرمایید: