بداهه شاعران راه راه

استقبال صندلی های خالی از آخوندی

حالا اگر هم نیامد غیر از دوتا پیر و پاتال
سوتی بزن، دست در جیب، طی کن تو هم بی خیالی
حسنش زیاد است اصلا این حجم تنهایی تو
نه پرسشی از تو دارند نه خواهشی نه جدالی

از وعده های انتخاباتی تا خیالبافی های پوچ

حداقل یک دروغ بگو که راست باشد!

آنچنان درآمد سرشار در اختیار مردم قرار بگیرد که مردم اصلاً به 45 هزار تومان یارانه نیاز نداشته و زندگی خوبی داشته و همه افراد شاغل باشند.
عنوان