۹:۱۵ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۱۵

پیشرفت با نگاه به آمریکا و اسراییل

من هم احضاریه می‌خواهم

تازه اخبار می‌گفت آن کودک بخاطر پرتاب سنگ در کوچه و خیابان کشورش این احضاریه را دریافت کرده. اگر به این باشد که ما خودمان لایق هزارتا احضاریه‌ایم.

۲:۳۷ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۰۷

یک‌ کیفرخواست مومالی

کچل کچل کلاچه

متهم ردیف دوم با توجه به ماده ۲۳۱+۴۵ تبصره ۹-۳۱ قانون مجازات بطنی، به توزیع یک میلیون پک لوسیون موی بهاره به صورت رایگان بین متقاضیان دارای کد ملی و کچلی ۹۷ درصد محکوم گردد.

۱۱:۴۱ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۳-۱۲

درباره اظهارات یکی از متهمان اقتصادی

نیمه پر متهم کلان

این خودمتهم‌کلان‌نبینی وی، ریشه در ذات احترام به بزرگترنهاد او دارد! و باید نیمه پر لیوان را دید.

۱۱:۲۲ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۲۱

الو، پاریس؟

دلار و سِنت نداریم. تخم مرغ محلی داریم. خواستید در خدمتیم، نخواستید بجای نفت هیزم آتیش میزنیم، دیگه هم مزاحم نشید.

حکایت سعدی

۶:۰۷ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۰۵

ماجرایی کمتر خوانده شده از سعدی

تناول عنبرنسارا در گمرک

بن‌دراز حاکم را گفت: بدو گفتم مردک! عنبرنسارا میخوری که کار مرا راه نمی‌اندازی؟

یکی از درباریان بن‌دراز را گفت: دمت گرم! آبروی سلطنت را حفظ کردی! حتما آن فرد گستاخ حسابی ادب شد؟

بندراز درباری را گفت: نه بابا دلت خوش است!