۳:۴۷ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۶-۲۶

روایتی از یک بدرقه درون بدنی

بود و نبود

دستور رفتن را که صادر کرد گفت: پس همه باهم میریم اینو که میگم میگیم و بر می گردیم: «این بگیر و ببند ها در کم شدن فساد تاثیری ندارند.

۱۲:۳۳ ب.ظ 

سیر تطور اخلال‌گران اقتصادی/دارویی/ نزول‌خوری

رستگاری در دقیقه ۹۳

پسر(اشاره به جوانک ۲۴ساله‌ی وثیقه‌ی ۲۰میلیاردی به‌دست) بپّر اون چادر مشکیه که عمه‌ی شوهره از مکه آورده بود از صندوق ماشین وردار بیار، الان جلسه شروع می‌شه. تو راه بتکونش، نفتالیناش بریزه.

۹:۱۵ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۱۵

پیشرفت با نگاه به آمریکا و اسراییل

من هم احضاریه می‌خواهم

تازه اخبار می‌گفت آن کودک بخاطر پرتاب سنگ در کوچه و خیابان کشورش این احضاریه را دریافت کرده. اگر به این باشد که ما خودمان لایق هزارتا احضاریه‌ایم.

۲:۳۷ ب.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۰۷

یک‌ کیفرخواست مومالی

کچل کچل کلاچه

متهم ردیف دوم با توجه به ماده ۲۳۱+۴۵ تبصره ۹-۳۱ قانون مجازات بطنی، به توزیع یک میلیون پک لوسیون موی بهاره به صورت رایگان بین متقاضیان دارای کد ملی و کچلی ۹۷ درصد محکوم گردد.

۱۱:۴۱ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۳-۱۲

درباره اظهارات یکی از متهمان اقتصادی

نیمه پر متهم کلان

این خودمتهم‌کلان‌نبینی وی، ریشه در ذات احترام به بزرگترنهاد او دارد! و باید نیمه پر لیوان را دید.