رمزگشایی آزادی بیان آمریکایی

بی طرف کی بودی تو؟

به جان خودمان در سال‌های گذشته هر چقدر تلاش کردیم نشد. در آبان ۹۶ هم خیلی روی دکمه بسته شدن فشار آوردیم به قدری که دکمه خراب شد و کلی پول تعمیرش را دادیم.

رمزگشایی آزادی بیان آمریکایی

تذکره المقامات

فیسبوک بن‌زاکربرگ گوید: او را در توئیتر دیدم که سر در حساب کاربری ساییده و می‌گفت: شبی در خواب دیدم که عارفی صندلی ریاست به من بچسباند و بگفت از آن توست. 

رمزگشایی آزادی بیان آمریکایی

چه فکر بکری!

2- استفاده دائم از شبکه‌های مجازی موجب بدبینی زوجین می‌شود. بستن حساب کاربری ترامپ حتی ممکن است مانع طلاق همسرش از وی شود. 

رمزگشایی آزادی بیان آمریکایی

آزادی های مثلنی

کدام گرگ تو دیدی به گله‌اش بزند چنگ؟
به کل نموده فراموش اصول جانوری را!