رمزگشایی پنتاگون

نگران نباش

اصلا همه کارمندان پنتاگون همین‌جور رمانتیک و پروانه‌ای هستند. اما بدان و آگاه باش که عالمی به خاطر این نگرانی‌های تو پدرشان درآمده است.

رمزگشایی پنتاگون

از اول هم پیگیر بودند!

از همان اول، وقتی کریستف کلمب پا به قاره‌ای گذاشت که قبل از ورود او هم در آن آدم زندگی می‌کرد، آنقدر پیگیر ماجرا شد که آخرش گفتند آن‌هایی که بودند، فرض می‌کنیم نبودند، پس کریستف کلمب قاره‌ای جدید را کشف کرده است.

رمزگشایی پنتاگون

حرف اضافه

او باز هم اضافه کردنش را ادامه داد و گفت از آخرین باری که نگران افغانستان شدیم چندین سال گذشته و نگرانی ما هنوز برطرف نشده...

رمزگشایی پنتاگون

نگرانتم گلم!

آن‌کس که برای من مهم است فقط
چشم آبی و  خوشگل و سفید است گلم!