راه راه ۲۲۰

بار آخرت باشد عقل ما را به سُخره گیری ها!

ذکر مولانا مهدی رحمانیان

از اعظم کرامات وی نقل کنند که چون اختلافکی عارض گشت مذاکراتیان و کاخ سفیدیان را، شیخنا عراقچی – وفّقه‌الله فی‌العکاسی – را نبشته‌ای بیامد ز جانب مِسترُنا جان کِری، منقش به امضا. پس عراقچی نبشته بوسه بداد و به دست اشارت بنمود که: «حله!»

فتوکاتور

بشتابید…بشتابید که امضای کری تضمین است!

امضای کری تضمین است!با ضمیمه کمپوت گلابی

بوی تغییر!؟