شعرکاتور

شعر تو عکس| آسوده بخواب

شعر تو عکس به مناسبت روز کوروش

بفرمایید راهپیمایی سکوت در خیابان شجریان

اَه کوروش چقد می‌خوابی

ببینید جمهوری زرنگ اسلامی، حواسش به کجاها هست. و شورای شهرهایش چگونه با نام‌گذاری سنجیده و دقیق، به نقطه‌زنی پرداخته‌اند.

به مناسبت روز کوروش

آپدیت ۲۰۲۰ جملات کوروش

... دست‌هایی که تحریم می‌کنند مقدس‌تر از دست‌هایی هستند که تولید می‌کنند.

هشت بحرانی که اغتشاشگران با آن رو به رو بودند

عبور از بخران!

چنج کردن زمان بر است؛ یعنی ریژیم عوض کردن یک سلفی نیست که یه هوویی صورت بگیرد. یا google home نیست که گفته شود: اوکی گوگل.چنج د رژیم و به اندازه یک آروغ زدن فقط زمان ببرد .