یک نیمه مدرسه بدین‌گونه گذشت...

شاد شاد

تعطیلی من همیشگی باد چنین

باشم زغم مدرسه آزاد چنین

بر گوشی داغان پدر می‌خندم 

سامانه شاد، شادی‌ام داد چنین

پیشنهادهایی برای آن ها که به سامانه شاد دسترسی ندارند

«شاد» و خوشحال و خندانیم

پس از پایان ترم، با دریافت پیامک برای دانلود مدرک تحصیلی خود وارد سایت دانشگاه و تبدیل به مهندس فضای خالی میان گلگیر و اکسل خودرو در رشته های فنی، فوق تخصص پرکردن سرنگ بدون هوا در رشته های تجربی یا دکترای فلسفه قطب جنوب در رشته های انسانی می شود.