پراید

۱۱:۲۵ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۱۷

پراید فراتر از لکسوس !

سرمایه خود جمع نمودم بخرم
اما تو دگر ز دست من در رفتی

۱۰:۳۵ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۱۸

شرح دلتنگی های ما

نامه‌ای به پراید

هوای زه‌های بغلت را کرده‌ایم. دلمان میخواهد زه‌های بغلت را بغل کنیم و به یاد روزهایی که فنرهایت را می‌خواباندیم و توی کوچه پس کوچه های شهر ویراژ می‌دادیم زار بزنیم.
آهاااای پراید؛ اصلا خاطراتمان یادت هست؟ نکند با شاستی بلندها پریده باشی و گذشته خودت را فراموش کرده باشی؟

۸:۳۹ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۰۹

معامله دو سر سود

۸:۴۴ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۰۷

بادکنک پراید

بادکنک پراید