نگاهی به برنامه‌های طنز نوروزی تلویزیون / 3

نون خ ۳/ بی آپارتمان، بی تهران

...همه ما قبول داریم که «بی‌داستانی» یا با ارفاق، «داستان آبدوغ‌خیاری» مثل تعقیب و گریزها و رقابت‌های کودکانه، در عین «همهمه بیخودی»؛ ضعف عمده سریال‌های طنز در این سال‌هاست. نقطه قوت «نون خ» محوریت داشتن قصه و ماجرا است...

نگاهی به برنامه‌های طنز نوروزی تلویزیون / 2

پایتخت۶ / معمولی های غیرمعمول

در پایتخت 6 اما نمی دانم درگذشت بابا پنجعلی پدر معمولی خانواده باعث و بانی بود یا سیروس الوند نویسنده! که دیگر هیچ چیز معمولی نبود!

نگاهی به سریال مرد دوهزارچهره

اشتباه درست!

نگاهی به سریال مرد دوهزار چهره به مناسبت بازپخش این سریال از شبکه آی‌فیلم| «آقای قاضی! من اشتباهی بودم.» این جمله هم توانست شاکیان مسعود شصت‌چی را متقاعد کند تا او را ببخشند هم تمام راز و رمز خنده‌دار بودن دو سریال «مرد هزار چهره» و «مرد دوهزار چهره» بود.

یادداشت

یخ در بهشت!

در روزگار «صفر بیست و یک»ها و «پایتخت6»ها که چیزی جز متلک‌پرانی شخصیت‌ها به هم، شوخی دیگری دیده نمیشود و حتی گره‌های داستانی محکم جای خود را به دیالوگ‌های سخیف داده‌اند، «باخانمان» تلاشی برای ارائه یک طنز درست است هرچند...