واکنش آمریکا به واردات سوخت ایرانی به لبنان

طنز روز | بو می‌دهد، نخرید

۳. تا کنون فکر کرده اید که اگر سوخت ایرانی خوب بود چرا برای شما فرستاده‌اند و خود استفاده نکردند؟ التماس تفکر

روایت هفته

تندیس خودت بمال تقدیم تو باد

سفر، دائم به ماه و سال باشی
لب دریا، به عشق و حال باشی
بترس از آنکه آید نوبت تو
دگر توچال نه، تو،چال باشی

بنزین

فشارم می‌دهد دولت دمادم

از آن آتش که با بنزین فشاندند
درون جان ما آتشفشان است
ببین کز شعله اش آنجای مردم
شدیداً لازمُ الآتشنشان است
شده خم قامتم از داغ بنزین
غمش چون قیمتش خیلی گران است
عنوان