تطور تاریخی-توییتری ترامپ

بخوره زمین هوا میریم!

ما قوی‌ترین ارتش جهان هستیم و حالا با خبر شدیم که ایران در زمانی که داشته روی پایگاه عین الاسد با فوتوشاپ کار می کرده، فلش موس چند بار توی سر سربازان آمریکایی خورده و نُه نفرشان به صورت خیلی خفیف ضربه مغزی شدند. به همین دلیل فلش مموری به لیست کالاهای تحریمی اضافه می‌شود.

کارخرابی آمریکا، کارخرابی انگلیس!

شعر طنز

من نامه!

خبر آمد اگرکه از ایران
خورده موشک به قلب داعشیان
نیست کار سپاه یا که بسیج
بیگمان شاهکار من بوده

شعر طنز

من، او، موشک!

گفته بودم که شاد خواهم کرد
موشکی را گشاد خواهم کرد
قول دادم که در پسا برجام
با سپاه اتحاد خواهم کرد
عنوان