سلاح ضدتروریستی جدید ایران!

هفته نیوز

سنگ‌پا

مامور خدماتی شاهچراغ یک تنه و با دست‌خالی تروریست را گرفت تا پیشروی نکند.
تروریست مذکور پس از مشاهده این حادثه گفت: «آقا هر چی بگید لو میدم حتی طبقه جهنم ابوبکر بغدادی رو. فقط جون عزیزتون شمام به همه بگید تفنگی که دستم بوده، پلاستکی بوده که آبروم نره»

شوخی با تیتر روزنامه‌های 24 مرداد 1402

ناترازی‌ گردن

ناترازی انرژی؛ دغدغه‌ این روزهای دولت
–  مثل ناترازی‌ دخل و خرج، دغدغه‌ این روزهای مردم

هشتگ مرگبار
عنوان