شبی با محمدرضاشاه درباب آن قرارداد برد- برد

مغزهای کوچک گندزده!

دعوتمان کرده بودند برنامه ی صندلی شاه. با خود گفتیم ما آن زمان که باید جواب میدادیم، ندادیم! اما برای اینکه به عمال حکومت نشان دهیم ما چقدر خوب بودیم، رفتیم.

آخرین نفر از نسل پاماچان فلات ایران

بوشوگ را شاه بوشوگ کرد

« اعلیحضرت از بنیان گذاران کمپین سگ خر نیست، خر سگ نیست فحش هم نیست، پس خر کیست! بود» خیلی از چیزهایی که الان مدشده و شاهنشاه آن موقع توجه ویژه ای به آن داشتند

برگی از خاطرات علم

دختر، بمب، بحرین مسئله این است

اسدوالله خودت که از همه چیز با خبری، می دونی بخشیدن بحرین برا من خود خودکشیه، اما چه کنم که شاید با این کار بتونم همچنان ژست بین المللی عینک آفتابی‌ که از آبادان برام آوردی و صورتم رو به صورت سه رخ جلوی دوربین میگرفتم رو حفظ کنم و روابطمون رو با اعراب بهبود بدم...

طنزیم خاطره فرح از آخرین روز حضور در دربار

ما می‌ریم آمپول بزنیم!

آثار گرخیدگی در چهره‏ شان به وضوح قابل مشاهده بود، برای این که به آنها دلداری بدهم می‏گفتم: نگران نباشید، ما می‌رویم خارج آمپول بزنیم و زودی باز خواهیم گشت و آنها می گفتند که دوست دارند حرفم را باور کنند اما هرکاری می‏کنند باورشان نمی‏ آید!