در جستجوی شغل

 دنبال یکی لقمه از این کوی به آن کوی

از صبح به شب قلقله زن همچو کدوییم!

پاسخ به سوالات احکام انتخاباتی

ران دایناسور

خوردن ران شتر و جوجه‌کباب و ایضا ران دایناسور نیز تکلیفی برای رای دادن به عهده شما نمی‌گذارد و حتی‌الامکان باید جلوی شکم وامانده را گرفت.

حکم انتساب خانوادگی

ایران من، جنبه داشته باش و با جنبه بمان

شایان ذکر است عطف به خاطره شام دیشب و حرف‌های پدر پسری‌مان در باب حقوق و دستمزد، تا اطلاع ثانوی هیچ دستمزدی به شما تعلق نمی‌گیرد. افزایش حقوق این جانب به عنوان سرپرست شما در حکم «جبران خسرالدنیا و الاخره» خواهد بود.

می‌خواهید در آینده چه کاره شوید؟

آقازاده هندوانه‌فروش

راستش ما نمی‌دانیم بخش خصوصی چیست اما تهش فهمیدیم اگر بتوانیم ۱۰ تومان جور کنیم حل است.
عنوان