پشت گرمی

۱۲:۴۷ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۱۷

پشت‌گرمی

۱۰:۵۵ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۱۰

فروش صفر

۱۱:۰۴ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۰۴

مبادله

۸:۳۶ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۰۷

پسر حرف گوش کن آمریکا

شورش در فرانسه

۱۲:۱۸ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۱۰

شوراي ملي نخود و خورده شدن مردم فرانسه در موزه لوور

هست برادر من

برخي را حتي با من بميرم و تو بميري راضي كرده كه بروند و موزه لوور را نگاه كنند و ببينند دولت فرانسه در طول تاريخ كوتاه خودش چقدر آثار باستاني و فرهنگي كشورهاي ديگر را برداشته آورده فرانسه تا مردمش افتخار كنند به اين همه فرهنگ و كافه و قهوه و با كلاسي و اينها.