پیشخوان چهارشنبه ۲۴ آذر

الان همه شهروند معمولین!

ماجرای برگشت محصولات صادراتی کشاورزی چیست؟
آمدند، نبودید، رفتند!

مدیریت درایتمندانه

صددرصد صادراتی

کارمند١: صادرات یعنی یه نفر با موهای بور و چشمای آبی بشینه زیر برج ایفل سوهان حاج حسین سق بزنه...

مدیر: جوووون...حالا بگو ببینم چجوری تونستی قراداد ببندی باهاشون؟

تیتر واردات

نیم کیلو سیفون توالت لطفاً!

هیچ می‌دانستید اگر همین واردات نبود، ما در جهل مرکب می‌ماندیم و نمی‌دانستیم که بالاخره واحد شمارش «سیفون توالت» چیست؟!

پشت‌گرمی




عنوان