شورش در فرانسه

۱۲:۱۸ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۱۰

شوراي ملي نخود و خورده شدن مردم فرانسه در موزه لوور

هست برادر من

برخي را حتي با من بميرم و تو بميري راضي كرده كه بروند و موزه لوور را نگاه كنند و ببينند دولت فرانسه در طول تاريخ كوتاه خودش چقدر آثار باستاني و فرهنگي كشورهاي ديگر را برداشته آورده فرانسه تا مردمش افتخار كنند به اين همه فرهنگ و كافه و قهوه و با كلاسي و اينها.

رفتن پسته از سفره ها

۱۱:۰۹ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۲۹

فرار مغزها

۹:۱۳ ق.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۲۰

راه راه ۶۸

۶:۳۷ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۵-۲۴

در نقد افزایش گردشگر ایرانی در ترکیه

صادرات گردشگر غیرنفتی!

گردشگری که به ترکیه رفته، چشمش به اینان نمی‌افتد و می‌تواند راحت و بدون عذاب وجدان پول‌هایش را خرج نماید؛ چرا که بدبخت‌آبادها و نقاط بیچاره‌نشینِ ترکیه، از دیدرس گردشگران خارجند