پا به راه ۴

فروش جنجالی و واکنش کتاب ها

توجه در حد بنز!

مان عاشقانه: آره به منم خیلی داره بی توجهی میشه
کتاب روابط زوجین: هی، دریغ از یک بوسه بر جلدهایم
کتاب دینی: استغفرالله

فتوکاتور انتخاباتی/ 8

فتوکاتور| جواب این سوال کجا بود؟!

داغ ترین فتوکاتورهای انتخاباتی را داغ داغ ببینید!

مناجات طنزیمیه ۲۹| پروردگارا! درختان باغ عمرم بی‌برگ و بار مانده‌اند…