اِه داشتیم می‌خوردیما!

ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۵۰

از کرامات خواجه‌ دیپلماست

فن مذاکره

گزارش سیاسی یک ضرب‌الاجل

پطروس برجام

به هر عضو کشورهای باقی‌مانده که بتواند پایش را لای در دیپلماسی خوب چفت کند تا بسته نشود، عنوان «پطروس برجام» داده خواهد شد.