۹:۳۲ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۱۰

بن دونالد

۲:۳۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۰۴

ما هم خاشقچی هستیم

۶:۰۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۲-۰۶

ذكر جعبه الآمال السعودي وَقَعَ في القوطي

گاوچران گاودوش!

در مقامات به آن غایت رسید که صبح گاه تهدید می نمود و عندالغروب غلط کردم می فرمود که للانسان دهانٌ اذا اوپِنَه گل بگیرند فکش را.
گویند چون ایران داعش را ترکاند و بر وادی فقدان نشاند بانگ برآورد که من بودم و جمله جهان کف و سوت نمودند که نعم و ارواح پدرش را چنان خنده در گرفت که ساعتی از غم پس انداز این ولد ناخلف فارغ آمد و شهد حماقت در دهانش فائق آمد و گفت ای در روح پدرت!

۱۰:۴۱ ق.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۱۴

شعر طنز

تب نکنی!

ادعای مضحک وزیر امور خارجه عربستان سعودی: ایران در فعالیت گروههای القاعده و داعش تسهیلاتی ایجاد کرده است!

۱۰:۵۷ ب.ظ ۱۳۹۶-۰۹-۱۰

بازخوردهای یک خبر امنیتی-سعودی!

چطوری شفتالو؟

«شرکت امنیتی خصوصی ریاض» در آذربایجان، نام خود را به «شرکت امنیتی خصوصی آلو»! تغییر داد.
در پی این اقدام نگاهی داریم به موضع‌گیری مسئولان مختلف جاهای مختلف!