پرده برداری از ترفند های رژیم ایران پس از ۱۱ سال!

به تازگی پرونده ای از سوی گروهی ناشناس منتشر گردیده که نشان میدهد رژیم ایران برای کشاندن مردم به خیابان در روز نه دی سال 88 از مواردی چون توزیع ساندیس آنلیمیت (ساندیس های نامحدودی که هرچه بخوری تمام نمی شود)، و...

برنامه احضار روح

روح پریشان ۸۸

مجری: چرا صدات اینطوریه؟ اثرات قیر داغیه که نظام آخرای عمرت ریخته تو گلوت؟
روح افشین: وای نه قیر داغ نه.

اعترافات یک مزدور رژیم

ساندیس چشمم را کور کرده بود

+بخدا شرمنده‌ام... پشیمونم... از ملت سبز ایران میخوام که من رو ببخشن... گول خوردم... بسته‌های ساندیس کورم کرده بود...
-خب دیگه... بسه... گریه نکن... بگو چطور به این راهپیمایی رفتی؟
+من نشسته بودم توی انبار که زنگ زدن گفتن...

شعرخوانی طنز

فتنه شاید باد باشد در دل پرشور یک چیپس