شکر موهبت ایران پر عتیقه

باب افتتاح موزه لوور

گفتند: غم مخور که در ایران سلسله قاجارند و جز شعور هرچه خواهی دارند، نزد آنان رویم و امتیاز حفاری عتیقه‌جات ایران بستانیم.
گفت: شکر این موهبت چگونه ادا کنیم و به کدام پدرسوخته‌بازی از زیر بار منت ایشان خلاصی گیریم، که قیمت هر عتیقه پول خون پدرجدمان است؟

بغای رقصیدن!!

گزارش خبری

جمعه های مکتب

از مقابل کاخ الیزه‌ی پاریس خدمت شما هستم. امروز جمعه ۱۱ نوامبر، هم‌زمان با برگزاری مراسم "مجلس صلح پاریس" امانوئل مکرون با مسیح علی‌نژاد همین‌جا دیدار کرد. دیدار این دو، هم‌زمان با برگزاری مراسم مجلس صلح پاریس، باعث شد که تسمه‌تایم این دو و مدافعان‌ ایشون به سه‌چهار قسمت نامساوی‌ تبدیل بشه.

دیدار مصی با مکرون