راه راه ۵۸

مدرسه ی "بزغاله های خندان پگولی"

(قسمت اول) این قسمت: کاهوکبابی!

آقابزی سرش را خاراند و گفت: «اینجوری بی سواد می مونید و پیشرفت نمی کنید. شما باید مایه افتخار گله بشید. مثل بزوفسور حبه انگول زاده!» بعد هم گفت: «حالا مثل بچه ی گوسفند آروم بشینید تا معلم بیاد سر کلاس.»

اون یکی تابعیت!

این عزیزان در صورت اختلاس، خودشان به ویلاهایشان در کشورهای اون یکی تابعیت شان می روند تا دولت نانخور اضافی در زندان نگه ندارد

یکصد مدیر دوتابعیتی در دولت تدبیر و امید داریم

قلیچ کارت!

می خواهند با 100 میلیارد بلند شوند بیایند اینجا که آن هم تا بخواهند فرار مالیاتی و اینجور چیزها یاد بگیرند مجبورند همه را مالیات بدهند!