نکات مهم سفر با قطارهای اتوبوسی

قطار حلزونی

مطمئن باشید صندلی‌ای که کنارتان خالی است در ایستگاه‌های بعدی پر می‌شود، پس به آن دل نبندید و تا صاحبش نرسیده از لم‌دادن روی آن لذت ببرید که وقت تنگ است.

تعطیلات به کجا نرویم

سفر ثواب ممنوع

مردم عراق هم ماشاءالله پولدار هستند و در اربعین از همه زائران پذیرایی می‌کنند. پس نیازی نیست اقتصاد آنها را قوی کنیم.

راه راه ۲۷۰

منطق مسافران نوروزی در جاده ها
عنوان