۸:۴۰ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۳-۲۶

بچه‌های خوشبخت یک ملت گریه‌بلد

بچه‌ یک مجری: بابای من هر وقت از سرکار میاد داد میزنه ما خییییلی باحالیم؛ فکر کنم ادمای باحال خوشبختن دیگه.

۸:۴۲ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۳-۲۲

شیرجه واجب

عصر جدید

۱۲:۰۱ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۰۶

اگر بنا بود عصر جدید در هیئت دولت اجرا شود!

عصر ندید بدید

من جواد هستم.
احسان علیخانی: استعدادت چیه جواد؟
جواد: جوان ام!
احسان علیخانی: خب الان ما هم جوان ایم...
جواد: ...همه تون وزیر هستید؟
احسان علیخانی: وااااااااو، نه! منطقیه.

۱۱:۰۴ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۲-۰۴

مبادله