مجری و منتقد

۱۱:۵۱ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۱۸

از سری ماجراهای فراستی

فرو کردن ادب در حلق مهمان

مجری باز هم روی صندلی ولو می شود و در حالی که دهانش به پهنای باند مهرآباد باز شده است، خمیازه می کشد و باقی متانتش را در حلق مهمان فرو می کند.

حوالی پاییز

۶:۳۶ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۲۶

همزیستی هولناک در سریال حوالی پاییز

واکنش های کالباسی

برخورد شیوا با این پسر در کوچه و در نهایت آرامش صورت میگیرد و جالب اینجاست که پشت درخت کوچه با هم دیدار میکنند و همان درخت برای پنهان کردن این دو نفر کافی است

۱۲:۴۴ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۸-۲۰

به پاس یادداشت خارجی رئیس جمهور

عَلیٰ فایننشال تایمز

این فراز از یادداشت رئیس جمهور حول این محور میچرخد که برجام یک پیروزی بزرگ دیپلماتیک در عصر حاضر است و ما نشان دادیم حرف زدن بلد هستیم

۱:۲۸ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۳۰

تحلیلی بر یک اقدام بی‌تربیتی

مسافرکشی مرحوم ارسطو

در نهایت میشود این نتیجه را گرفت که ذکر بعضی خاطرات تلخ گذشته مثل داستان شهید فهمیده نه تنها ادب را به بچه‌ها یاد نمی‌دهد بلکه منجر به بدآموزی هم می‌شود

۱:۲۶ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۵-۲۷

آنچه در سریال پدر می بینید

بابای لوکس تهرانی

آنچه در سریال میبینیم حاج آقا خیلی مومن و باعتقاد است و بزرگترین ناوشکن ها هم اسمش را نمیتوانند یدک بکشند. وی از این مرد مومن‌هاست که لبخند در چهره‌اش دیده نمیشود و اگر لب به سخن باز کند، باید مخاطب یک دفترچه بردارد و جملات او را یادداشت کند و قاب کند