بداهه شاعران راه راه
استقبال از بازگشت ظریف

بازگشت ظریف

راه راه: خبر دهید به دولت جواد برگشته
دوباره خنده به لب، مست و شاد برگشته

زدند جیغ و کف و سوت! چون که آمد زود!
بگفت شیخ: هورا! زنده باد! برگشته!

کسی که خدمت او در دوسال افزون بود
از عهد آمدن قوم ماد، برگشته

برای صندلیش بود بس‌که دلواپس
شبانه رفته ولی بامداد برگشته

Very happy شده ایم از وقوع این happening
که godِ دیپلماسی شکرِ god برگشته

تمام دولت اگر قفل روی قفل زنند
کلید مشکل این اقتصاد برگشته!

برای دادن تسکین به تاول برجام
جناب دکتر ما با پماد برگشته

در این زمانه‌ی بی اعتبار و بی رونق
دوباره بارقه‌ی اعتماد برگشته

سریع‌تر شده از اعتصاب کروبی
چو برق رفته ز دولت، چو باد برگشته

آهای! خیل مریدان در بیابان ول!
زنید وصله به جامه! مراد برگشته!

وزیر عرصه‌ی توییتر و ایمیل اینک
به پیج خویش برای جهاد برگشته

همانکه با قدم خویش اعتباری نو
به جان کری و به امضاش داد برگشته

اگرچه پسته گران است و عید نزدیک است
برای پسته‌ی خندان، نماد برگشته

شده‌ست دولت از این رفتنش کباب، اما
برای زخم زبانها، ضماد برگشته

از اعتیاد توییت‌های او خمار شدیم
رسید مژده که دیگر مواد برگشته!

چه بازگشت ظریفی، چه سورپرایزی بود
که در شرایط حساس و حاد برگشته

ز پای سفره‌ی این انقلاب پاشده بود
گرسنه نیست به عشق سالاد برگشته!

نشسته خنده به لب گوشه‌ای، اف‌ای‌تی‌اف
جواب هرکه کند انتقاد، برگشته

نبوده است چنین رفتنی جدید و عجیب
زیاد رفته وزیر و زیاد برگشته

ثبت ديدگاه