یک جلسه نمادین غیرواقعی غیرعلنی

فحش گذاشتم

آقا اجازه؟ داره خودش و مجلس رو همین الان یهویی استوری می‌کنه، اینجا نتش ضعیفه رفته جلوی در.
+خب صبر می‌کردFATF رو تصویب می‌کردیم با اون یهویی می‌ انداخت.

حاشیه ای بر نطنز 10

بود…ولی کم بود!

صندلی هم بود ولی کم بود، از وسط‌های برنامه که کلا دیگر نبود. به محض اینکه پا میشدی تا خواب دست و پایت بپرد، یک نفر در کمال لبخند! جایت می‌نشست و باید دنبال صندلی دیگری می‌گشتی. حداقلش اینکه از 36 زاویه مختلف توانستیم نطنز را ببینیم. امید است فردای قیامت همه صندلی‌ها به نطنز نشینی‌مان در جای جای حسینیه هنر، شهادت دهند.

آماری که از قلم افتاد!

سرانه؛ از توهم تا واقعیت!

همین که پیام رسان تان را باز می کنید علاوه بر جوک‌هایی که شوهرعمه توی گروه می‌گذارد و به ناچار مطالعه می کنید، شاهد جملاتی چون Amme is typing خواهید بود.

ذکر شیخنا و خرخوننا دانشجونما(یقلل الله تعداده)

تذکره الدانش‌جو

وی در خانواده‌ای که در تاریخ ذکر نشده چجوری بودند، متولد شد. ۱۲ سال درس خواند و دود چراغ خورد تا بلکه برود دانشگاه و برای خودش حال کند. ترم یک به دو نرسیده فهمید نه تنها باید آخر ترم امتحان بدهد و از حال و حول خبری نیست، برای اینکه نیفتد باید تحقیق هم بکند. کاخ آرزوهایش داشت فرومی‌ریخت که با میدان انقلاب آشنا شد. خوشبختانه موضوعاتی که اساتید برای پژوهش‌ها درنظر می‌گرفتند، قبلا شونصد بار توسط افراد دیگر انجام شده بود.

متن اصلي استعفاي وزير مسكن، راه و شهرسازي

مگه رزا منتظمی چش بود؟

برای جنابعالی و همکاران در دولت مي‏خواهم و براي مردم ايران هيچ آرزويي ندارم. ضمناً من سر خيابان پاستور نشستم منتظر شريعتمداري، استعفاي اور را هم قبول كنيد بيايد برويم، قرار استخر داريم.