بررسی دستاوردهای وارداتی برجام!

و بر هر واردات شکری واجب…

چقدر این آقای روحانی گفت برجام یک نعمت الهی است و ما باور نکردیم؟ حالا درست است کمی در محاسباتشان اشتباه کرده اند و برجام در زمینه ی اقتصادی کمکی نکرده ولی در عوض در یک سری زمینه های دیگر کمک کرده. مثلاً همین چند وقت پیش سرکار خانم معصومه ابتکار گفته اند: 15 پروژه محیط زیستی با آلمان نهایی شده که برجام چنین شرایطی را فراهم کرده است.

چه شد که کاغذ را ساختند؟

برگ درختان سبز، هر ورقش پاپیروس!

به این فکر کردند که برای اوقات فراغت چه تفریحات سالمی داشته باشند، در آنموقع هنوز سیروس مقدم و مهران رجبی و محمدرضا شریفینیا اختراع نشده بودند و بالاخره در یک روز گرم تابستانی یک نفر چیزی به ذهنش رسید، اما هر کار کرد نتوانست برای بقیه توضیح دهد، چون هنوز زبان هم اختراع نشده بود

شوخی با مولانا

هم بپزیدش، سر ببریدش!

آب من است او نان من است او
در این جا شاعر از تکنیک ننه من غریبم بازی استفاده کرده و گفته اگر او را ببرید من از گشنگی می میرم.

آمریکا، فضائل اخلاقی و دیگر هیچ!

طفلکی وحشی…

واقعاً چه کسی می تواند ببیند که جلوی چشمش بوفالوها را بخورند و ساکت بماند؟ مگر جرم بوفالو چیست؟ اگر من هم جای رئیس جمهور آمریکا بودم علاوه بر مجازات بوفالو خوران، یک کمپین هم راه می انداختم با عنوان: «من هم یک بوفالو هستم».

چرا روحانی گزینه ی مناسبی برای اصولگرایان خواهد بود؟

بهترین گزینه ی روی میز…

رای آوردن جناب روحانی بسیار به حفظ محیط زیست کمک می کند. به این صورت که نشریات منتقد دولت همچنان توقیف می شوند، پس کاغذ کمتری لازم است و این خود باعث کاهش قطع درختان می شود. اصولا همه ی ما برای ادامه ی زندگی به درخت ها احتیاج داریم.