۸:۴۸ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۱۹

شیژوری؟!

۹:۰۵ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۱-۲۷

در کله به جای مغز، موکت

سیل آمد و گم شدی!

ثابت شده بر همه، که داری
در کله، به‌جای مغز، موکت!

خوزه هنری

۱:۲۱ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۱۱

نامه قطب به حوزه هنری لرستان

هوزه

اول آنکه واحد موسیقی هوزه هنری را مجاب نما تا تار تمام تارها را تعویض نمایند و سه‌تار از سبیل مریدان را جای‌گزین نما تا هنری‌تر بنوازد آشنا را.

۱۱:۱۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۲

مطبوعاتوز

كرباسچي: «آشنا» دروغ می‌گويد.

+ هرچی مي‏كشيم از شما آشناهاست!