۸:۵۲ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۵-۰۳

تشکر جامعه پزشکی، قضات و فعالان زنان از سریالی تلویزیونی

سریال بودار

یکی دیگر از خبرنگاران که به دنبال حاشیه سازی بود از درستی نشان دادن خانه های چند صد میلیاردی در شرایطی که اکثر مردم اجاره نشین هستند سوال کرد که با تعجب آشنا و سایر مسئولان مواجه شد.

۸:۴۸ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۴-۱۹

شیژوری؟!

۹:۰۵ ق.ظ ۱۳۹۸-۰۱-۲۷

در کله به جای مغز، موکت

سیل آمد و گم شدی!

ثابت شده بر همه، که داری
در کله، به‌جای مغز، موکت!

خوزه هنری

۱:۲۱ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۱۱

نامه قطب به حوزه هنری لرستان

هوزه

اول آنکه واحد موسیقی هوزه هنری را مجاب نما تا تار تمام تارها را تعویض نمایند و سه‌تار از سبیل مریدان را جای‌گزین نما تا هنری‌تر بنوازد آشنا را.