هفته نیوز

خودزنی‌ همیشگی

از شیرین‌ترین اقدامات این هفته حمله حماس به مواضع اسرائیل بود که به خاطر اینکه مردم این منطقه روی 25 سال حساب کرده و هنوز به خوبی شنا یاد نگرفته بودند حسابی غافلگیر شدند.

جدّی‌ترین ویژه‌نامه طنز ایران

ایران ۲۴

معرفی فیلم سال دوم دبستان من

آموزش، قهقرا، هورااااا

پسر که حالا خوشحال شده برای خودش بشکن می‌زند و می‌داند که این موضوع با سرعت پایین و داغانش به جنون معلمان و راحتی دانش آموزان منجر می‌شود.

چه می شود که یک وزیر استعفا می دهد؟

تازه آنجا پشت مانیتور هایش می شود BallGame بازی کرد. حامامش تمیز است. پرتقال می دهند. نوشابه هم داده اند.
عنوان