جدّی‌ترین ویژه‌نامه طنز ایران

ایران ۲۴

معرفی فیلم سال دوم دبستان من

آموزش، قهقرا، هورااااا

پسر که حالا خوشحال شده برای خودش بشکن می‌زند و می‌داند که این موضوع با سرعت پایین و داغانش به جنون معلمان و راحتی دانش آموزان منجر می‌شود.

چه می شود که یک وزیر استعفا می دهد؟

تازه آنجا پشت مانیتور هایش می شود BallGame بازی کرد. حامامش تمیز است. پرتقال می دهند. نوشابه هم داده اند.

الگوریتم دریافت کارنامه دانش‌آموز

با کارت‌خوان تلاش کنید!

به صورت داوطلبانه برای راه‌اندازی کارهای فرهنگی مدرسه و آب‌خوری جدید کمک کنید و یک سری به «یک» بزنید.