زندگینامه روح برجام/قسمت هفتم

تهران-موریس… یه نفر

در این دوره اسناد بسیاری وجود دارد که در آنها نامی از روح برجام که حالا دیگر به میانسالی رسیده برده شده است. برای مثال در کودتای 28 مرداد روح برجام نقش غیر قابل انکاری دارد. به اعتراف ژنرال نصیری، کسی که پری بلنده و شعبان بی مخ را به ستاد مرکزی کودتا معرفی میکند روح برجام است.

زندگینامه روح برجام/قسمت ششم

روح برجام بیرون روی نمی گیرد

از قبل تذکر داده بود که غذاهای این رستوران مزخرف است اما هیئت ایرانی گوش نمیکنند و اتفاقا بعد از خوردن عذا همگی اسهال میگیرند غیر از روح برجام که هر آشغالی هم میخورد هیچ چیزش نمی‌شد!

زندگینامه روح برجام/قسمت پنجم

آشنایی پشت در طویله هلند

عالیجناب. به تازگی با زن و مرد ایرانی جوانی آشنا شده‌ام که فکر میکنم بتوانند ما را در جهت رسیدن به منافعمان در زمینه نفت در ایران یاری کنند.

زندگینامه روح برجام/قسمت چهارم

روی سیاه، ناخن دراز…

جوانک به سفلگان بی‌کار و ‌بی‌عار می‌مانست که هرچند روزهاست نان نخورده اما به زور خود را شاداب و با نشاط نشان می‌دهد. از دور رشید به نظر میرسید اما چون نزدیک میشد آثار کک و مک چنان به رخ داشت که شخصا دو بار عق زدم.