بدحجابی

۱۰:۲۹ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۲۵

اندر فواید بی‌حجابی

بی‌حجابیم به خاطرِ اینکه …

واقعا کم چیزی نیست بدست آوردن دل این‌همه آدم. عین آژیر کشیدن ماشین آتش‌نشانی می‌ماند که هر کسی ناخودآگاه برمی‌گردد و دنباله‌ی صدا را می‌گیرد.

۵:۴۴ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۸

پیشنهاد چند جشن براي سن پيري

هلو پوشک، گودبای لایف!

در سن نوجوانی به خاطر ورود به سن بلوغ و بزرگ شدن دماغ نوجوان در حد... حالا هرچي...، کلا از این دوره‏ ی حساس‏ تر کنونی زندگی اش بدون هیج جشنی عبور میشود. به محض خوابیدن پف بینی، از بین رفتن لک و جوش پوستی، در دام عاشقی افتاده و شروع به گرفتن ماه گرد و از این قرتی بازی ها میکند.

رفع حصر

۱۰:۰۴ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۱۳

متن دفاعیه‌ی م.ح مدیرمسئول بشکن و آتش ‌بزن‌های عمیق امنیتی در کشور

مرد چندهزار چهره

در رختخواب گرم و نرم خوابیده و پتو را تا زیر دماغم بالا کشیده بودم و همراه با تایپ جمله‌ی «نترسید نترسید ما همه با هم هستیم» در گروه تلگرامم، از دیدن دود غلیظی که آسمان شهر را گرفته بود لذت میبردم و منتظر شنیدن صدای بووووم بودم.

۱:۰۳ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۰۲

تکانه‌های فرهنگی

ترس و هیجان صعود و نزول زر و سیم، بر اهالی این بلاد کفایت است، همان بِه که مکانی بر جشن و سرور و شادی و پایکوبی بنا نهیم، تا همزمان که هزینه‌ها باآنها می‌شود، در مکانی فرهنگی و هنری، همراه با ابدانشان، رشد فرهنگی نیز تکانی میخورد.

۴:۲۰ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۱۸

افول تروریسم