فال

۱۲:۰۷ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۲۶

فال چهل سالگی

ای صاحب فال! هسته‌اش را تف کن

ای منافق صاحب فال! خواجه معتقد است اگر خواهر و مادر خودت هم انقلاب میکردند اینطوری آنها را ترور میکردی؟ بی‌ناموس!

۱۰:۵۶ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۲۱

شاه جلاد

۸:۳۲ ق.ظ ۱۳۹۵-۱۰-۱۶

چگونه اعتصاب موفقی داشته باشیم؟

آموزش اعتصاب مختلف

اعتصاب از رفتن به دششویی
تحمل این نوع اعتصاب نیاز به اعصابی قوی و شلواری محکم دارد که با توجه به نیاز روزانه به دششویی سخت بوده و هر کسی قادر به انجام آن نیست. از آنجا که در گینس ثبت نشده است برای امیال سیاسی قابل‌استفاده نیست.