کج‌دار و مریز که برای حفظ تعادل بهتره

این زمین حق من است

اتوبوس رسید. البته متوجه ارتباط ۶:۰۵ که با خط ریز به عنوان ساعت رسیدن اتوبوس نوشته شده بود و ۶:۲۱ که واقعاً رسید، نشدم.

آیا سریعترین راه لاغری را می دانید؟

افزایش قیمت!

ما در تلاش بودیم که دهان... ببخشید تلاش مردم را برای لاغر شدن از این طریق افزایش دهیم که دیدیم هرچقدر بیشتر این اجناس را گران میکنیم باز هم مردم چاق هستند و اندازه ها تغییر نمیکند. پس تصمیم گرفتیم نان که خوراک اصلی خانوار هست را افزایش دهیم تا ببینیم چه میشود.

از خفه شو بتمرگ پف... تا دوفوریتی

زنده باد موافق من!

دیشب مجلس عقد کنون بودم یه نفر جلسه رو به هم زد، اون هم با گفتن کذب محض. بعدش اومدم خونه... عفت خانوم، زن همسایه، شاکی بود و درد و دل می کرد که نه تنها جلسات شما بلکه جلسات مارو هم به هم ریختن.

آنچه در شب یلدا در کابینه دولت میگذرد.

شب در دولت!

آشنا: لازم نکرده تو برامون قصه بگی، تو وقتی اومدی که من نیوندم، در واقع وزیر فرهنگ واقعی منم، فهمیدی یا نه!؟
روحانی: باز که به جون هم افتادید، اگه ادامه بدید میگم حداد بیاد حافظ بخونه‌ها
(ناگهان سکوت مرگباری حکمفرما شد به گونه‌ای که صدا از فریدون که در گوشه کادر جا خوش کرده بود در می‌آمد اما از کابینه نه)
عنوان