مقاله‌ای به قلم عابد الخوابکاهی، مقاله‌نویس عربستانی

انواع الپسر فی الخوابکاه

هذا القسم، نماد البارز المرد، هُم یَپوشون الشلوارک و الرکابی فی التمام الاوقات. هُم مُعتقدون که الشلوارکُ لا فقط یک النوع الپوشش بلکه الشلوارکُ یک طریقه العیش

دلنوشته های نکبتی از کرونا

ایران جیو شمال جیو

چند سرخ پوست پیام داده اند دود را دیده اند و فردا به کمک ایران می شتابند. مرسی که هستی شوکت خانوم!

عوارض شُلی ‌ریتم آهنگ رشد جمعیت

عصر پیربندان

در سال‌های آینده رشته‌ی دندانپزشکی منسوخ شده و فقط شغل دندان‌سازی برجای می‌ماند. زیرا دیگر کسی دندان ندارد که بخواهد بِکِشَد یا پُر کند یا ارتودنسی و لمینت انجام دهد.

رتق و فتق امور جاری دانشگاه

لوقاط دانشجویی

آبدارچی: وسط پخش چای و شیرینی برای اساتید و کارکنان، به رتق و فتق امور جاری دانشگاه میپردازد، دستش برسد دوتا پسگردنی هم حواله دانشجوی بخت برگشته میکند!
عنوان