رمزگشایی صحبت های زیباکلام

بروید دم خانه خودتان

قانون دوم: کشوری که گدایان و بی‌خانمان‌های آن‌ها هم انگلیسی بلد باشند، و موقع برخورد با اتفاقات بگویند: وووو

رمزگشایی صحبت های زیباکلام

واکسن ایرانی جن زده می کند

حالا در قرن 21 عده‌ای هستند که کلا واکسن کرونا نمی‌زنند و می‌گویند کج و کوله می‌شویم. هرچه هم بهشان می‌گوییم کج و کوله زنده بهتر از جنازه صاف است توی کت‌شان نمی‌رود.

رمزگشایی صحبت های زیباکلام

تزریق پیکان به جای واکسن

یکی از اسلاف فقید ایشان در حد پراید و پیکان هم اعتقاد نداشت و می‌گفت فقط قرمه‌سبزی و آبگوشت بزباش. بیایید فکر کنیم جوّ آشپزی همسرش بوده و ربطی به پاره‌سنگ توی سر آدم ندارد.

رمزگشایی صحبت های زیباکلام

پیکان‌سازِ واکسن‌ساز؟

همین بیت برای هر انسان بی‌طرفی کافی است که بداند ایران در گذشته‌های دور هم پیکان‌ می‌ساخته؛ پیکان‌هایی که به وسیله‌ آن موجودات بی‌گناهی را که در ایران به آنها اهریمن و دیو می‌گفتند بکشد.