۹:۵۸ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۱۸

سلطان ماشین

بیوگرافی اینستاگرام

۱۲:۰۵ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۱-۲۶

روانشناسی شخصیت از روی بیوی اینستاگرام

از رسمی تا خالی

افرادی که بیوی بقیه را در بیوی خود جایگذاری می‌کنند، افراد خلاقی نیستند. از تقلید خوش‌شان آمده و معمولا ایده‌ای از خود ندارند. حزب بادِ پیج بوده و مثل ژله به این‌طرف و آن‌طرف می‌روند.

حکایت سعدی

۶:۰۷ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۰-۰۵

ماجرایی کمتر خوانده شده از سعدی

تناول عنبرنسارا در گمرک

بن‌دراز حاکم را گفت: بدو گفتم مردک! عنبرنسارا میخوری که کار مرا راه نمی‌اندازی؟

یکی از درباریان بن‌دراز را گفت: دمت گرم! آبروی سلطنت را حفظ کردی! حتما آن فرد گستاخ حسابی ادب شد؟

بندراز درباری را گفت: نه بابا دلت خوش است!

رفتن پسته از سفره ها

۳:۱۵ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۹-۳۰

خبر خوش به اقشار کم درآمد در آستانه شب یلدا

مصاحبه با سلطان پسته

میترسم همه برن آخرش سلطان تخمه ژاپنی باقی بمونه.
- چی میگی آقا مگه عیده؟ یه لحظه صبر کنین، الان سلطان کشمش در دسترس هستند. میخواید وصل کنم اتاقشون باشون صحبت کنید؟
- کشمشش بی‌دانه ست؟
- بله بله، مال آجیل مخلوط پسته دار بوده.