مكالمه بانو تِنارديه و شهردار مادلن، درباره گم شدن 4.8 ميليارد دلار

به چی اشاره نکن

حالا هرچي! بهش ميگي اعلاميه بده كه به هيچي اشاره نكرده. تو نمي‏فهمي اون به چي اشاره نكرده، ولي خودش مي‏دونه به چي اشاره نكرده!

«چی بپوشم» سوال مردان است

گفتنی نیست: خواستگارهایش
بوده اند از یلان ایرانی

دو سه تا رستم و دوتا سهراب
چند تا پادشاه ساسانی

شعر طنز : هر چه خط‌ لب و رژ و سایه…

دکمه جادکمه را صدا زد و گفت:
نکش آقا! نکش مرا کندی

احکام را با لبخند بیاموزیم

احکام جهاد

جهاد از جهد می آید، یعنی تمام تلاش خودت را بکن تا بتوانی بعد از قدم زدن در سواحل اینستاگرام تا ساعت ۳ نصف شب، بتوانی نماز صبح بیدار شوی
عنوان